DELA

Lemlands-ja för attutreda samgåenden

Lemland säger ja till att delta i utredningar som syftar till att framlägga förslag till ändring av den nuvarande kommunindelningen. Det beslutade Lemlands kommunfullmäktige på sitt senaste möte. Om utredningarna inte utförs samtidigt är Lemlands kommun i första hand intresserad av att delta i en utredning som rör Lemland och Lumparland. Lemland ser det ändå som ändamålsenligt att titta på olika konstellationer av samgåenden.

Fullmäktige beslutade på samma möte att anhålla om att landskapsregeringen utreder innebörden av ett samgående mellan Lemland och Lumparland när eller om landskapslagen om en kommunreform på Åland upphävts samt kommunstrukturlagen för Åland ändrats. En förutsättning är att landskapsregeringen bekostar utredningen, så att kommunens ledande förtroendevalda och kommundirektören endast bistår med att ta fram underlag för utredningen. (ss)