DELA

Lehtinen vill höja cykelns status

Vid stadsfullmäktiges möte i går kväll lämnade Rauli Lehtinen (lib) in en motion där han föreslog att stadsstyrelsen skulle ges i uppdrag att utreda och planera förändring i stadens parkeringsbestämmelser så att cykeln erhåller minst likadan status som personbilen har idag. Ett sätt att göra detta skulle enligt Lehtinen vara att göra högklassiga cykelförråd och parkeringar med tak obligatoriska.
Lehtinen menar att bilismen i dagens städer har utvecklats som ett gissel för säkerhet och hälsa samt en mardröm för stadsplanering. Med tanke på detta och på klimatförändringar tycker Lehtinen att alternativa transportmedel bör prioriteras.
– Cykel är redan traditionellt ett av de bästa alternativen för korta och snabba transporter. Cyklismen bör med alla medel gynnas i stadsplaneringen, skriver Lehtinen i sin motion. (ml)