DELA

Läsarförslag: Höj Medis kursavgifter

Nya Åland skrev i tisdags om att Medis sparar genom att ställa in ett 40-tal av hösten och vinterns kurser. En av våra läsare hörde av sig och påpekade att fler kurser kunde genomföras om Medis höjde avgifterna.
– Kursavgifterna har höjts en hel del under senare år, men jämfört med i Sverige är de ändå extremt låga. Så till exempel ligger avgifterna hos Folkuniversitet (motsvarar Medis men är mycket större) för årets hösttermin mellan 1.700 och 2.500 kronor för kurser i italienska från 8 till 12 veckor. Motsvarande för Åland är drygt 31 euro, det vill säga under 300 kronor. Frågan är om det finns marknad för en drastisk avgiftshöjning, men jag tycker Medis kunde testa, skriver vår läsare.
Stadens bildningsdirektör Kjell Nilsson säger att man inte diskuterat en höjning av avgifterna främst eftersom grundtanken med Medis kurser är att det är folkbildning som alla skall ha råd att att ta del av. Men han anser att det kunde vara intressant att försöka erbjuda åtminstone indragningshotade kurser till ett självkostnadspris.
Nilsson skall nu diskutera den frågan med såväl Medis ledning som bildningsnämnden. (tt-s)