DELA

Långbergsödagrävning till åklagaren

Polisen är klar med förundersökningen om misstänkt skadegörelse i Saltvik Långbergsöda hösten 2010.
En av de äldsta stenåldersboplatserna i landskapets förstördes när sand från ett cirka 750 kvadratmeter stort område i västra Janmyra grävdes och schaktades bort. Sanden användes som utfyllnad i ett fårhus.
Landskapets museibyrå polisanmälde markägaren för brott enligt fornminneslagen. Miljöbyrån beslöt också att göra en polisanmälan för att få det utrett om sandtäkten kan vara ett brott mot naturvårdslagen.
Förundersökningen har nu skickats till åklagaren för åtalsprövning. (pd)