DELA

Landskapsrevisor sade upp sig

Efter endast tre månader i tjänst slutar Johan Kihlman som landskapsrevisor. Arbetsbördan är för stor.
Den 9 juli är ledande landskapsrevisor Johan Kihlman sista dagen på jobb.När endast tre månader av ett års prövotid i tjänsten har gått har Kihlman beslutat att säga upp sig.
– Beslutet att avgå är helt och hållet mitt eget, säger Kihlman.
Orsaken är att han anser att man har för få anställda på revisionsbyrån, vilket ger en för stor arbetsbörda.
– Vi är två för tillfället, men borde vara 4-5 stycken.
Tjänsten lediganslås dock inte genast.
– Tjänsten måste lediganslås men det är knappast någon idé att göra det i semestertider, säger förvaltningschef Arne Selander.
Semestertiderna är inplanerade i revisionsbyråns arbetsrutiner men efter semestrarna, i augusti, kan landskapsregeringen ha behov av att köpa in tjänster tills tjänsten är besatt.
– Det får vi ta ställning till då, säger Selander.

Omorganisation
Som Nya Åland tidigare berättat förbereds nu en omorganisation av landskapsregeringens revisionsbyrå. Riksrevisionen i Sverige gjorde en utredning 2008 som ligger som underlag för det nya förslaget. Lagberedningen börjar arbeta med förslaget i augusti.
Selander tror att en förändring kan träda i bruk vid årsskiftet 2011-2012.
Enligt förslaget bildas en ny myndighet som underlyder lagtinget. Myndigheten ersätter den interna revisionen, landskapsrevisorerna och den verksamhet med revisionsuppgifter som finns vid lagtinget. I dagsläget motsvarar det tre anställda och i den nya myndigheten skulle ingår 4-5 anställda revisorer alternativt jurister.
– Jag bedömer att det är väl investerade pengar, säger Arne Selander.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax