DELA

Landskapet ska utreda överföring av institutionsvården

Landskapsregeringen ska inleda en dialog med kommunerna och ÅHS om att överföra institutionsvården till ÅHS. Man konstaterar i budgetförslaget för 2023 att den grupp äldre som i dag vårdas på institutionsnivå ofta är multisjuka. Nödvändiga utredningar och konsekvensbedömningar ska göras under nästa år, skriver landskapsregeringen. Man skriver också att landskapsregeringen prioriterar att utvärdera de vård- och servicekedjor, organisationsmodeller och organisationstillhörigheterna som gäller i dag. (ck)