DELA

Landskapet med när kyrkolag utreds

Autonomiutvecklaren Marine Holm-Johansson blir landskapets representant i en arbetsgrupp som ska utreda förhållandet mellan Ålands självstyrelse och den kyrkliga lagstiftningen. Gruppen tillsätts av kyrkostyrelsen för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Utredningen gäller nuläget och att kartlägga eventuella behov att ändra kyrkolagstiftningen. (pd)