DELA

Lagtingspartier får stödpengar

Landskapsregeringen har fördelat 80 000 euro i stöd till lagtingspartierna och den åländska riksdagsledamoten Elisabeth Nauclér för informationsverksamhet 2014.
Riksdagsledamoten får 2 800 euro. Resten fördelas mellan partierna utgående från hur många platser de har i det sittande lagtinget.
Moderat samling (åtta mandat) får 20 586 euro.
Centern (sju mandat) får 18 013 euro.
Liberalerna och Socialdemokraterna (båda sex mandat) får 15 440 euro var.
Ålands framtid (tre mandat) får 7 719 euro. (pd)