DELA

Lagtinget tar upp metoo

Den senaste tidens avslöjanden i sociala medier om trakasserier riktade mot kvinnor, den så kallade metoo-rörelsen, diskuteras vid en extra insatt debatt i lagtinget den 8 januari.

Talmanskonferensen har enligt den 38 paragrafen i lagtingsordningen rätt att lyfta aktuella frågor i plenum. Några beslut med anledning av en debatt fattas dock inte. (tt-s)