DELA

Lägre avgifter för församlingar redan nästa år

Kyrkomötet godkände på torsdagen Kyrkans centralfondsbudget för år 2008 och verksamhets- och ekonomiplanen för 2008-2010. I budgeten finns bland annat stöd till återuppbyggnaden av Borgå domkyrka. Detta meddelar Kyrklig tidningstjänst.
I nästa års budget reserveras sammanlagt 22,8 miljoner euro för kyrkans gemensamma förvaltning och verksamhet och 11,7 miljoner för stiftens verksamhet. För olika former av stöd till såväl församlingar som organisationer reserverades 16,1 miljoner.
Största delen av Kyrkans centralfonds intäkter kommer från församlingarna i form av så kallade församlingsavgifter. Kyrkomötet beslöt att den grundavgift som församlingarna betalar till centralfonden sänks med 0,2 procent, så att den 2008 utgör 8,5 procent av församlingens kalkylerade skatteintäkter.
Planeringsperioden största investeringspost består i att planera kyrkans nya medlemsdatasystem. Det beräknas kosta sammanlagt sex miljoner euro åren 2007-2010. (ka-f)