DELA

Kyrkostyrelsen ger utlåtande om självstyrelselagen

På begäran har kyrkostyrelsen i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland gett ett utlåtande till justitieministeriet om regeringens proposition till ny självstyrelselag för Åland. Den nya lagen ska ersätta självstyrelselagen från 1991.

Det är i första hand kyrkomötet som står för kyrkans åsikt i frågan, betonar kyrkostyrelsen. Därför anser man att justitieministeriet bör begära dess utlåtande i ärendet.

”I utlåtande fäster kyrkostyrelsen uppmärksamhet vid frågan om lagstiftningsbehörigheten mellan lagtinget och riksdagen framför allt i frågor som hör samman med kyrkans samhälleliga uppgifter, såsom det kyrkliga kulturarvet, begravningsverksamheten och folkbokföringen” skriver Kyrklig tidningstjänst. (ikj)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp