DELA

Kulturfövaltningen söker webredaktör

Kulturförvaltningen i Mariehamn söker trots allt en webredaktör. Tidigare gjorde kulturförvaltningens chef Tom Eckerman bedömningen att man inte behövde anställa en webredaktör utan att man kunde ha köpt de tjänster det handlar om utifrån. Kulturnämnden beslöt dock på sitt förra möte att tjänsten skall ledigförklaras.
Till webredaktörens arbetsuppgifter hör att leda redaktionsarbetet och ha publicistiskt ansvar för stadsbibliotekets och kulturbyråns webplatser samt marknadsföra de aktiviteter som kulturförvaltningen erbjuder. Enligt Tom Eckerman hör till uppgifterna också att vidareutveckla bibliotekets webtjänster till 2.0-nivå, det vill säga göra tjänsterna mera interaktiva.
Sista ansökningsdag för webredaktörstjänsten är den 15 februari. (jk)