DELA

Kroggäst ville inte gå hem

En gäst på en av stadens krogar ville inte gå hem trots vaktens avvisande. Polisen noterade händelsen och kommer delge personen böter för motstånd mot person som upprätthåller ordningen. Ordningsvakten hade även hotats av personen, men ordningsvakten yrkar inte på straff.
Vid krogstängning inträffade flera mindre ordningsstörningar. En ung, mycket berusad man avvisades från sin tillfälliga sovplats, en parkbänk. (eh)