DELA
Foto: Mikko Helminen

Tog fornfynd med till Sverige – polisanmäls av landskapet

Landskapet har polisanmält en person som gjort kulturhistoriskt värdefulla fynd på en åker i Eckerö. Personen ville donera samtliga föremål, men tog först med sig dem till Sverige.– Det krävs tillstånd att föra bort dessa fornföremål, säger Mikko Helminen på kulturmiljöenheten.