DELA

Konsult för västra Föglö upphandlad

Landskapsregeringen har nu fattat beslut att ge WSP Sverige AB i konsultuppdrag att ta fram underlag för miljötillståndsansökan och skyddsåtgärder i samband med detaljprojektering av väg-, bro- och hamnkonstruktioner på västra Föglö. Budgeten för uppdraget beräknas bli cirka 28 000 euro.

Upphandlingen ingår i det övergripande uppdraget att genomföra projekt västra Föglö. (ff)