DELA

Konsert bidrog till barn och unga

Mariehamns Kvartetten har under drygt ett år stöttat tre unga flickors lärarutbildning i Tanzania. I samband med julkonserterna i Jomala kyrka den 16 december skänkte kören 500 euro till förmån för Tanzania-projektet och till Rädda Barnen till stöd för hjälpbehövande åländska barnfamiljer.

Även publiken fick lämna bidrag vid utgångarna och totalt blev bidragssumman 1 758,10 euro. (kg)