DELA

Kommission ska avgöra politikerarvoden

I framtiden ska inte lagtingsledamöterna själva sitta och bestämma om sina arvoden. Det ansvaret ska en fristående arvodeskommission ha. Det beslutade lagtinget i går efter debatt. De enda som var emot förslaget var Ålands Framtid. De vill fortsätta som förut, låta lagtinget bestämma om nästa lagtings arvoden.
Kommissionen ska bestå av tre personer med en mandatperiod på fyra år. Personerna får inte vara lagtingsledamöter eller tjänstemän vid lagtinget. Kommissionen bestämmer också om tilläggsarvoden, kostnadsersättningar och andra förmåner. (al)