DELA

Klubb vill arrendera Möckelö camping

MARIEHAMN. Ålands caravan klubb anhåller hos staden om att få arrendera Möckelö camping under en längre eller kortare tid. Stadsdirektören Bjarne Petterssons förslag är att stadsstyrelsen avslår ansökan.
Det motiveras bland annat med att privata campingplatser kan drabbas negativt om staden upplåter området till föreningen. Och att staden skulle arrendera ut campingen utan att först bjuda ut den anses inte vara ändamålsenligt. (pd)