DELA

Klart med Skarvens lastfartygscertifikat

Nu har Sjöfartsverket utfärdat certifikaten som gör att ms Skarven kan gå som lastfartyg med farligt bränsle och begränsat antal passagerare. Enligt överinspektör Jan Mansnerus skickades certifikaten från Åbo igår.
– Landskapet borde få certifikaten i dag, men det beror på postgången, säger han. (lf)