DELA

Kent Danielsson blir Jomalaherde

Tjänsteförordnande för kyrkoherdetjänsten i Jomala församling har utfärdats åt kaplanen i Mariehamns församling Kent Danielsson från 1 juni 2014.
Samtidigt har han förordnats att vid sidan av egen tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling från den 1 april fram till den 22 juni i år.
Kent Danielsson säger upp sig från kaplanstjänsten i Mariehamns församling och den har förklarats ledig att sökas senast 22 april. (ka-f)