DELA

Kandidatnominering till församlingsvalet pågår

I november är det församlingsval i Evangelisk-lutherska kyrkan och just nu pågår kandidatnomineringen. Den sista dagen för nominering är den 15 september, skriver Kyrklig tidningstjänst.

Som kandidat kan en församlingsmedlem som senast på vadagen fyllt 18 år ställa upp. Kandidaterna ska ställas upp på en valmansföreningslista och för att grunda en sådan behövs minst tio röstberättigade personer.

”I församlingsvalet kan man påverka den egna församlingen och i förlängningen frågor som rör hela kyrkan. Jag hoppas att så många som möjligt av kyrkans medlemmar med intresse för frågor i kyrkan överväger att ställa upp som kandidat. Sämjoval är inte det bästa alternativet ur demokratisk synvinkel”, säger ärkebiskop Tapio Luoma.

I det senaste valet 2018 röstade var valdeltagandet 16 procent i de församlingar som gör till Borgå stift, där Åland ingår. De invaldas medelålder var cirka 53 år. (ikj)