DELA

Jomalastall måste bygga större boxar

Senast den första september måste ett stall i Jomala åtgärda sina boxar så att de är tillräckligt stora samt byta ut eller reparera bindslen så att de hålls rena och inte kan skada djuren. Tills vidare måste också djurens klövar inspekteras bättre. Det har Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM. beslutat.
Åtgärdskraven kommer efter en inspektion som gjordes i stallet den 24 april i år. Då framkom att en del av ungdjuren stod i bås som var så korta att de hade svårt att få plats. Flera djur hade förtjockad hud under halsremmen och två djur som skickats till slakt under vintern har fått djupa köttsår av halsremmen. Dessutom hade flera av djuren för långa klövar. (fj)