DELA

Jomalas socialutgifter ökar kraftigt

Socialnämnden i Jomala anhåller om ett tilläggsanslag på totalt 261.548 euro.
Den största posten inom den summan, 129.500 euro, behövs för att täcka kostnaderna för De gamlas hem. Anledningen till de ökade utgifterna är en kraftig överbeläggning på hemmet. I slutet av juli i år var överbeläggningen 237 vårddygn medan det samma tid år 2008 noterades en underbeläggning på 157 vårddygn.
Den näst största sociala avgiften i Jomala, 95.000 euro, hittar man inom posten utkomststöd.
Antalet utkomststöd har ökat kraftigt det senaste året. Från första januari i år till sista juni har 52 hushåll och totalt 81 personer beviljats utkomststöd. Motsvarande antal i fjol var 39 hushåll och 69 personer. Stödet lyfts i år också under längre perioder än 2008.
Majoriteten av dem som får utkomststöd är ensamstående män. (tt-s)