DELA

Jomala besvärar sig om landskapsandelar

Jomala kommun har fått avslag på sin ansökan om rättelse av landskapsregeringens beslut om beviljande och utbetalning av landskapsandel för grundskolan 2019, där kommunen skulle erhålla en månatlig landskapsandel om 53 213,61 euro.

– I beslutet (…) har landskapsregeringen avslagit kommunens rättelseyrkan utan att motivera eller bemöta de framförda aspekterna när det gäller hur lagen om landskapsandelar ska tolkas speciellt vad gäller begreppen ”normkostnaden” och ”ha sin grund i kommunernas sammanlagda nettodriftskostnad”, skriver Jomalas kommunstyrelse i sitt senaste protokoll.

Då det rör sig om flera hundratusen i mindre landskapsandelar för grundskolan och en direkt motivering ännu inte givits finns skäl att inlämna besvär, anser kommunstyrelsen. (hh)