DELA

Jaktföreningar får 54.000 euro

Ålands 15 aktiva jaktvårdsföreningar får 54.103 euro i stöd från landskapsregeringen för verksamheten år 2007. Jaktvårdsföreningarna i Kumlinge och Hammarland får mest bidrag, 6.084 respektive 6.200 euro. Totalt ansökte de 15 föreningarna om drygt 67.000 i stöd, men lagtinget har inte beviljat så mycket pengar i budgeten.
Utöver bidraget för ordinarie verksamhet får flera föreningar pengar för skjutbaneverksamheten. Mest, 6.000 euro, får Lemlands jaktvårdsförening som köper ett elektroniskt markeringssystem till föreningens älgskyttebana. (as)