DELA

Investeringsstöd på Centerns möte

Centerns vårmöte i Folkhälsans Allaktivitetshus i torsdags lockade runt 25 personer. Efter de stadgeenliga förhandlingarna höll Carin Holmqvist, vd Ålands investerings ab ett föredrag om bolaget och den senaste stora satsningen i privat sjukvård. Nya näringsministern Torbjörn Eliasson sade att IT, miljöteknik och livsmedelsindustrin, dit jordbruket hör, är framtidsbranscher värda att satsa lite extra på.
Under stämman kom det även upp att det är viktigt att investeringsstöden får en regional spridning för att uppnå största möjliga stimulans i näringslivet. Man diskuterade även stödets betydelse för arbete för andra företag och nya arbetsplatser samtidigt som det egna företaget utvecklas.
Aktuella ämnen som avbytarservice och ministerbyte kom inte upp på mötet säger partiordförande Veronica Thörnroos. Men något som är aktuellt inom Centern är att sammanställa resultatet av kommunrundan man gjort.
Ännu denna vecka besöker man några kommuner, sedan ska sammanställningen presenteras för styrelsen och slutligen för alla medlemmar i slutet av maj.
– Vi har haft samma frågeformulär för varje träff om hur man ser på bland annat servicenivån och kommunstrukturen. (ns)