DELA

Inget läge för korpjakt på Åland

Korpens status i EUs fågeldirektiv är inte förenligt med införande av allmän jakt.
Det skriver landskapsregeringen som svar på en skrivelse från Kumlinge jaktvårdsförening.
Men korpens ökning kan medföra problem som kan behöva regleras i särskilda fall. Därför ska landskapsregeringen följa med korpens utveckling och status i fågeldirektivet och beakta det vid nästa översyn av jaktförordningen. (pd)