DELA

Inget cykelväg till Haraldsby

SALTVIK. Landskapet kommer inte att bygga en gång- och cykelväg längs med landsvägen på sträckan Hullby-Haraldsby. Det har man meddelat Saltviks kommun. I skrivelsen meddelas att principbeslutet kvarstår; att gång- och cykelvägar endast byggs längs med landskapets huvudvägar.
Regeringen kan komma att diskutera principerna för byggande av gång- och cykelvägar tidigast efter det att landskapets ekonomiska situation förbättrats. Landskapsregeringen skriver vidare att kommunen har möjlighet att själv bygga gång- och cykelvägen och då finns möjlighet att erhålla landskapsbidrag för detta.
Det är nu upp till fullmäktige i Saltvik att ta ställning till ärendets vidare behandling. (ab)