DELA

Inget beslut om Röda korsgården

MARIEHAMN. Stadsstyrelsen har mött representanter för Mariehamns Röda kors-avdelning, som är i akut behov av bidrag för att kunna fortsätta driva Röda korsgården som man hittills gjort. Men något direkt beslut ledde det inte till, för det är ett ärende för socialnämnden.
– Det är klart att staden och Röda korset har gemensamma intressen i att samarbetet skall fungera, säger stadens kanslichef Emma Dahlén.
– Men vi måste se över att de pengar vi har används på ett ändamålsenligt sätt.
Det förslag till köp av tjänster som är aktuellt innebär att staden stöder Röda korsgården med 54.000 euro, jämfört med 99.500 euro tidigare år. (pd)