DELA

Inget beslut om Odalgårdens matservering

MARIEHAMN. Stadsstyrelsen beslöt på sitt senaste möte att bordlägga förslaget att vidta förändringar i Odalgårdens matservering. Frisinnad samverkans ledamöter i socialnämnden föreslog i somras att matserveringen skulle bjudas ut till privata entreprenörer och fick stöd för att ett underlag för privatisering ska tas fram. Stadsdirektören hade inför stadsstyrelsen föreslagit att matserveringen inte bjuds ut på entreprenad.
Stadsstyrelsen valde att bordlägga ärendet i väntan på att höra kökspersonalens åsikt. (ao)