DELA

Ingen grund för klagomål

Det var inte fel av landskapet att ge finansieringsstöd till Ålandskomposten ab. Det har justitieombudsmannen kommit till efter att ha tittat på saken. Klagomålet hade lämnats in av Carl-Gustav Flink, Terrana ab.
Landskapsregeringen har antecknat justitieombudsmannens meddelande till kännedom. (ht)