DELA
Foto: Joakim Holmström

Inga pengar till Poker run

Landskapsregeringen avslår Powerboat Ålands ansökan om evenemangsstöd för evenemanget Poker run i juli i sommar. Beslutet motiveras med att stödet är tänkt för nya evenemang under utvecklingsskedet. Poker run har redan arrangerats 2017–2019 samt 2021 och 2023. Dessutom prioriteras evenemang som ordnas under lågsäsong, medan Poker run ordnas i slutet av juli som är högsäsong. Enligt ansökan beräknas cirka 400 inresande till evenemanget. (eh)