DELA

Inga pengar för ny Horellipark

De ursprungliga planerna på att anlägga ett parkområde, ”Enslinjen”, i Horelli i södra Mariehamn hotas av brist på pengar. Projektet hade ursprungligen en kalkylerad budget på 597 000 euro men stadsstyrelsen gav i augusti infrastrukturnämnden och stadsarkitekten i uppdrag att ta fram den röda pennan.

Nu har planen bantats ned med 97 000 euro bland annat genom att byta till billigare material på murar och stryka viss belysning. Infrastrukturnämnden har godkänt planen men konstaterar samtidigt att det fortfarande saknas pengar för att förverkliga den. (tt-s)