DELA

Inflationstakten ökar igen

Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 1,0 procent i november. Det var främst högre priser inom huvudgruppen ”transport” som bidrog till den totala uppgången, medan prissänkningar inom huvudgruppen ”livsmedel och alkoholfria drycker” motarbetade uppgången.
Från oktober till november sjönk konsumentpriserna med i snitt 0,1 procent, berättar Åsub i sin senaste sammanställning.
I och med att momsen på livsmedel sänktes från 17 procent till 12 procent borde priset på livsmedel i butiken sjunkit med minst 4,3 procent. På Åland sjönk livsmedelspriserna först med 5,5 procent från september till oktober, men mellan oktober och november steg priserna åter med 1,5 procent. Sedan november ifjol har livsmedelspriserna på Åland sjunkit med 4,2 procent och i Finland som helhet med 4,7 procent.
Inflationstakten för EMU-länderna var i november preliminärt 0,5 procent och för EU länderna preliminärt 1,0 procent. Av EMU-länderna hade Grekland fortsättningsvis den snabbaste ökningstakten med 2,1 procent och Irland fortsättningsvis den långsammaste med -2,8 procent. (ab)