DELA

Industrihus åter hos HFD

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har bett och fått ett nytt svar från landskapet om pengar till Ålands industrihus.
Landskapsregeringen vidhåller i sitt senaste yttrande att den senaste aktieteckningen i Ålands industrihus inte kan ses som otillåtet statsstöd. Det är Dalbo affärsfastigheter genom juristen Marcus Måtar som har klagat hos HFD över att landskapet i februari i år fattade beslut om att teckna aktier i Ålands industrihus för 1.380.000 euro.
Aktieteckningen i februari i en riktad emission var en följd av att emissionen som beslöts om i fjol somras inte fulltecknades och därmed förföll.
Dalbo affärsfastigheter anser att landskapet genom sitt stöd till Ålands industrihus undergräver marknaden för andra intresserade byggare. Man säger också att industrihus inte har gått med vinst på länge och att stödet från landskapet innebär att de som hyr in sig i lokalerna får subventionerad hyra.
I svaret till HFD bestrider landskapsregeringen påståendena. Tvärtom säger man att Ålands industrihus enligt det preliminära bokslutet visade vinst i fjol. Vinsten blev dessutom större än beräknat. Och när Dalbo affärsfastigheter säger att Ålands industrihus inte har visat vinst under hela tiden 2000 – 2006 så påpekar landskapsregeringen att bolaget visade vinst också 2001.
Inte stämmer det heller att de som hyr in sig i it-byn har subventionerade hyror. Ålands industrihus hyror är högre än motsvarande hyror i centrala Mariehamn, skriver landskapsregeringen. I it-byn är den genomsnittliga hyran 23,20 euro inklusive moms medan den genomsnittliga hyran för kontorslokaler i Mariehamn är 11,80 inklusive moms. (ht)