DELA

Hoppas på fortsatt båtbygge i Bomarsund

Landskapsregeringen ser gärna att någon fortsätter att bygga båtar i Bomarsund. Arrendeavtalet för marken öster om Lotsstugan där det i dag finns en båtverkstad går ut vid årsskiftet och den nuvarande arrendatorn fortsätter inte verksamheten.
Från årsskiftet ska marken bjudas ut till allmänheten. Den nuvarande och nya arrendatorn kan komma överens om försäljning av de byggnader som finns i området.
– Det är möjligt och önskvärt att bedriva den typen av traditionell verksamhet där. Däremot ska landskapet inte arrendera sina områden för fritidsbruk, säger överantikvarie Elisabeth Palamarz. (aks)