DELA

Höjda arvoden för kommittéer

LAGTINGET. Anders Eriksson (ÅF) vill höja arvodena för kommittéarbetet. I en motion som presenterade i lagtinget i måndags föreslog han en revidering av kommittéarvodena.
– Man blir förvånad över hur liten ersättningen är.
Han ser också att det finns skäl att gradera arvodena beroende på hur omfattande arbetet är. Men den låga ersättningen kan leda till att det blir svårt att få den kompetens som man önskar sig i kommittéerna.
Ärendet fördes vidare till finansutskottet. (ns)