DELA

HD säger ja till KST-lag

Högsta domstolen ser inga behörighetshinder för den nya landskapslagen om kommunalt samordnad socialtjänst och inte heller för de ändringar i andra lagar som KST-förslaget kräver.

Med det går HD in på samma linje som Ålandsdelegationen vilket betyder att lagförslagen nu bara väntar på en slutligt klartecken från republikens president Sauli Niinistö.

Går allt enligt planerna klubbas lagarna i landskapsregeringen den 30 december och träder då i kraft vid årsskiftet. (tt-s)