DELA

Havsörnarna nu i balans

Antalet havsörnar i Finland ökar inte nämnvärt längre och forskarna tror därför att stammen nu är i balans.
Det stora antalet örnar har påverkat förekomsten av andra arter och svenska YLE Åboland konstaterar att många oroar sig bland annat över att ejdern minskar i antal. Men Jouko Högmander, som under 40 år har följt med örnarnas utveckling i ett specialprojekt för Världsnaturfonden, säger till redaktionen att det också vad ejdern beträffar handlar om balans.
Högmander konstaterar att ejderstammen kunde växa fritt under alla de tiotals år som örnstammen var hotad. I dag bidrar örnarna till att sjöfågelbestånden återgår till det som före örndöden betecknades som helt normalt.
Utöver sjöfågelbestånden bidrar örnarna till att reducera mink och skarv och de ger sig också på sälkutar. (tt-s)