DELA

Hård vind ställer till det för skärgårdstrafiken

Alfågeln kan tvingas köra förbi Kumlinge på dagens tur från Hummelvik klockan 12 mot Brändö. Alfågeln skulle enligt turlistan angöra Kumlinge klockan 13.25, men på grund av hård vind är det osäkert om det är möjligt.

Även Odin som trafikerar den tvärgående linjen ställde in dagens avgång klockan 09.30 från Snäckö till Långnäs av samma orsak.

Ålandstrafiken kontaktar bokade kunder.