DELA

Hamnen anhåller om lov för båtbottentvätt

Mariehamns hamn ab söker tillstånd av Mariehamns stad att få anlägga en båtbottentvätt i östra hamnen. Infrastrukturnämnden har ärendet på sin lista för sitt möte på tisdag.

Hamnen vill möjliggöra för en båtbottentvätt vid en av bryggorna i östra hamnen. Bryggan ligger till största delen på det område hamnen arrenderar, men en del av bryggan, och där tvätten är aktuell att placeras, ligger utanför arrendeområdet.

Enligt Alef Jansson, vd för hamnen, är det aktuellt att möjliggöra för en båtbottentvätt där avfallet samlas upp. Utgångspunkten är att tvätten ska drivas av en privat näringsidkare, och hamnen ger förutsättningarna för verksamheten.

Hamnen har sökt om tillstånd för att få muddra för tvätten.

Inför mötet föreslår infrastrukturchefen att nämnden godkänner anhållan, under förutsättning att tvätten byggs under 2022. (eh)