DELA

Hammarlänning i Hem och skola

Förbundet Hem och skola höll årsmöte i Vasa i lördags. Till ny ordförande valdes Corinna Tammenmaa från Kyrkslätt.
– De 231 föräldraföreningarna som hör till hörbundet Hem och skola gör ett strålande arbete i de svenskspråkiga skolorna med att verka för sammanhållning och trivsel. Jag är stolt för att få leda ett förbund som i praktiken gör en stor insats för skolbarnens välmående, säger hon i ett pressutskick.
Ålands representant i styrelsen för 2010-2011 är Anna-Theresa Nordlund från Hammarland. (mt)