DELA

Hammarland söker sparmöjligheter

Se över vad som går att spara på: det är uppdraget till Hammarlands nämnder och ledande tjänstemän efter ett diskussionsmöte i veckan om kommunens ekonomi.

– Det är lika som för alla andra kommuner, säger kommunfullmäktiges ordförande Lars Häggblom (Ob), som hoppas att det går att hitta sparmöjligheter redan i år.

Kommunen har inte angett något siffermål.

– Nämnderna får komma till kommunstyrelsen med sina förslag, och sedan tas de upp i fullmäktige, säger Lars Häggblom. (ss)