DELA

Häktad fick arbetslöshetsersättning

En man 30-årsåldern har dömts till böter för att han för fem år sedan lyfte arbetslöshetsersättning trots att han anhölls och satt häktad.
Han måste betala tillbaka pengarna med ränta ända från 2005.
Mannen hade ansökt om, och fått, arbetslöshetsersättning från Finlands sjömansunions arbetslöshetskassa eftersom han uppgett att han varit arbetslös alla dagar under perioden 19 december 2004 till 9 februari 2005 trots att han i själva verket var frihetsberövad största delen av tiden och därför inte kunde stå till arbetsmarknadens förfogande.
Mannen nekade till bedrägeriåtalet och hävdade att han enligt sin egen uppfattning varit arbetslös eftersom han var häktad och att pengarna behövdes till hyran.
Men tingsrätten dömde honom till 40 dagsböter, totalt 640 euro. Tingsrätten påpekar i domen att den som söker dagpenning måste anteckna om han varit förhindrad att ta emot arbete av någon annan orsak är till exempel sjukdom.
Han måste betala tillbaka sammanlagt knappt 900 euro för arbetslöshetsersättningen och dessutom erlägga lika mycket i ränta med början från 2005. Han ska också betala knappt 800 euro för sjömansunionens rättegångskostnader. (ao)