DELA

Gränshandel engagerar

Under torsdagens avslutande möte i Nordiska rådet behandlades frågor om gränshandelsproblematik.
Många nordbor har sin hemvist i ett annat land än sitt hemland och förlorar både valbarhet och rösträtt i nationella val. Ville Niinistö från de gröna i riket påpekade under debatten att Norden bör föregå som ett gott exempel och trygga medborgarnas rösträtt.
De nordiska ländernas praxis kring vad som ska gälla vid flytt mellan länderna skiljer sig åt.
– Det har lett till att tusental människor inte har möjlighet att rösta på något ställe medan andra har rösträtt i flera länder, sade Niinistö enligt Nordiska rådets hemsida.
Också dubbel beskattning av återflyttade pensionärer diskuterades. Problemet, som främst drabbar finländare som arbetat i Sverige och sedan flyttar tillbaka till Finland vid pensioneringen, ställdes än en gång utanför listan med de problem som ska utredas och lösas gemensamt. (ak)