DELA

Geta gör hyfsat resultat i år

GETA. Kommunen verkar kunna göra ett positivt resultat 2013. Även nästa år ser man ut att kunna budgetera för ett tillfredsställande positivt årsresultat – om än med ett relativt stort investeringstryck.
Kommunfullmäktige konstaterade dock vid onsdagens sammanträde att Geta fortsättningsvis har en ansträngd ekonomisk situation. Kostnaderna för de lagstadgade uppgifterna är relativt höga, dessutom är kommunens likviditet begränsad efter att kommunen amorterat extra för att få ner skuldbördan.
Kommunfullmäktige röstade enhälligt för att behålla nästa års skattesatser på årets nivå – 17,50 procent i kommunalskatt, 0,50 procent i allmän fastighetsskatt och 0,90 procent för övriga byggnader. (ak)