DELA

Geta betalar borthela skollånet

GETA Efter onsdagens fullmäktigemöte står det nu klart att Geta kommun amorterar bort återstoden av det så kallade skollånet.
När Geta skola byggdes om och till år 2003 lyfte kommunen ett lån om 915.000 euro. Bara under år 2011 amorteras totalt 760.000 euro, vilket är ca 675.000 utöver ordinarie avbetalningsplan.
I och med avbetalningen har skuldbördan minskat från 4.000 till 1.350 euro per invånare sedan 2003. De lån som nu återstår inom kommunen är landskapsförmedlade räntestödslån för bostäder.
Enligt kommundirektör Erik Brunström innebär de extra amorteringarna kortsiktigt krympt likviditet (betalningsförmåga) men långsiktigt större finansiell frihet. Både den fortsatta driften och de planerade investeringarna ska kunna genomföras utan att nya lån krävs.
Kommunen kan och vågar amortera extra tack vare att skatteintäkterna ökar i takt med att alltfler väljer att bosätta sig i Geta. (ak)