DELA

Gemensam modell för socialvården

Nu finns ett förslag till modell för att samordna all kommunal socialvård förutom barn- och äldreomsorgen på Åland. Modellen presenteras inkommande fredag av den så kallade Susannegruppen, arbetsgruppen för social samordning/samhällsstrukturreformen.
I Susannegruppen ingår ordförande Barbro Sundback, viceordförande Runar Karlsson, sekreterare Niklas Oriander, socialchef Susanne Lehtinen och socialarbetare Susanne Danielsson.
Sakkunniga som tillfrågats är barnombudsman Ulla Rindler Wrede, verksamhetsledare för Handicampen Susanne Vinberg, omsorgschef Veronika Snellman samt Liselott Lund som är utredare på social- och miljöbyrån. (as)