DELA

Garanti för företag i skärgården?

Markpriserna i den åländska skärgården är mellan fem och tio gånger lägre i landskapet än i angränsande Åbolands skärgård.
Detta noteras av Brändös kommundirektör John Wrede inför skärgårdskommunmöte på Sottunga den 10 maj.
– Det låga markpriset är en följd av att ”gränsen” stängdes på 1970-talet det vill säga att jordförvärvsreglerna i dess nuvarande form fastställdes, skriver han. Då lär det från landskapspolitiker håll ha ”lovats” skärgårdsborna att de för nödvändiga investeringar, exempelvis för att starta en näring beviljas en landskapsgaranti; det vill säga om en företagare med markområden – strand – försätts i en situation där företaget hotar gå omkull så kan landskapet lösa in marken för ett kvadratmeterpris som ungefär motsvarar marknadspriset på andra sidan Skiftet. Detta då för att stimulera till företagsamhet.
– Det torde säga sig självt att tröskeln för att satsa på stora investeringar i vår skärgård är betydligt högre än att göra det i Åbolands skärgård, tillägger Wrede. (ka-f)