DELA

Gång- och cykelväg har fastställd plan

Landskapsregeringen har fastställt vägplanen för en ny separat gång- och cykelväg längs landsväg 1 på sträckan Möckelö-Kungsö i Jomala.

Vägen, som blir tre meter bred och beräknas kosta 450 000 euro, byggs för att förbättra den lätta trafikens säkerhet längs Hammarlandsvägen där det dagligen passerar cirka 8 400 fordon.

Målet på sikt är en sammanhängande gång- och cykelväg från Mariehamn till Berghamn i Eckerö. (tt-s)